Project information
Using artificial intelligence and virtual reality in developing competencies to solve challenging behavior in the classroom (Edustories)

Project Identification
TQ01000030
Project Period
9/2023 - 10/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je podpořit studenty učitelství v jejich snaze nabýt kompetence pro řízení a zvládání náročného chování žáků ve třídě. Podpora jejich kompetencí se bude realizovat dvěma základními cestami, první je pomocí gamifikované interaktivní databáze psaných kazuistik ve které si studenti mohou vyhledávat řešení různých náročných chování, které se dějí ve třídě a trénovat se v řešení těchto situací formou psaní odpovědí, jak by danou situaci řešili oni. Tyto řešení budou pak automaticky zhodnocena na základě strojového učení (umělé inteligence) do jaké míry jsou podobná řešení učitelů. Pro studenty, kteří budou potřebovat jiný druh podpory v oblasti nabývání kompetencí, bude možné vyzkoušet si řídit a zvládat náročné chování žáků prostřednictvím virtuální reality v rámci které se bude simulovat náročné chování žáků ve třídě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info