Project information
Social and motivation effects of virtual reality in distance education (VRcom)

Project Identification
TQ01000181
Project Period
9/2023 - 11/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se bude soustředit na možnosti inovativního využití virtuální reality (VR) v novém kontextu, a to skrze aktivní spolupráci ve virtuálním prostředí a s cílem podpořit proces budování komunity, a tím obohatit distanční studijní programy o sociální rozměr, který jim dosud schází. Dílčí cíle projektu jsou: 1) Empirické ověření vlivu kolaborativní VR na rozvoj sociální provázanosti skupiny studujících distančního studia; 2) Sestavení a design souboru VR nástrojů vhodných pro rozvoj komunity studujících distančních programů; 3) Zpracovat certifikovanou metodiku pro podporu sociální koheze ve skupinách studentů distančních programů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info