Project information
Reeducation of dyslexia and development of reading abilities based on eye-tracking technology (DeveLex)

Project Identification
TQ01000037
Project Period
9/2023 - 11/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vývoj interaktivního automatizovaného adaptivního softwaru a baterie intervenčích úloh pro terapii dyslexie a rozvoj čtenářských dovedností. Představený systém DeveLex je založen na principu sledování očních pohybů (eye tracking) a díky pokročilému výpočetnímu modulu (kognitivní modelování) umožní real-time adaptaci na aktuální úroveň schopností dítěte, díky čemuž řešení využívá principu zóny proximálního vývoje. Součástí projektu je nejen IT řešení, baterie pro terapii a rozvoj čtenářských dovedností, ale i úprava a rozvoj celého systému péče a služeb v oblasti intervence dyslexie. Projekt cílí na vytvoření spolupráce mezi PPP, sítí knihoven a rodiči. Projekt je postaven na propojení současných poznatků z oblasti pedagogiky, statistiky, psychologie, optometrie a IT.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info