Project information

Project information
Developing students' competencies through innovations in selected profile courses of the Regional Development study programme (ProReg)

Project Identification
MUNI/IVV/0784/2023
Project Period
9/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt klade důraz na posílení prvků projektové výuky v klíčových profilových předmětech obou specializací navazujícího magisterského studijního programu ESF N-RR Regionální rozvoj. Cílem projektu je poskytnout studentům kvalitní vzdělání založené na moderních výukových metodách, které reflektuje současné trendy a společenskou poptávku a zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce. Praktická orientace výuky umožní studentům aplikovat získané teoretické poznatky na konkrétní problémové oblasti, rozvíjet své analyticko-syntetické myšlení a argumentační dovednosti a osvojit si další manažerské kompetence prostřednictvím aktivní účasti na modelových projektech. K posílení odbornosti studentů přispěje zapojení odborníků z praxe, kteří jsou zároveň významnými zaměstnavateli absolventů programu. Spolupráce s aplikační sférou zefektivní výuku a adaptuje její obsah na skutečné potřeby oboru.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info