Project information
Virtual Theatre as a New Medium of Understanding Culture (V-Cult)

Project Identification
TQ01000265
Project Period
9/2023 - 11/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Záměrem projektu je kulturní a jazykové vzdělávání pomocí hraní divadla v kolaborativní imerzivní virtuální realitě. Aby bylo záměru dosaženo, projekt sleduje čtyři na sebe navazující podcíle: 1. Design divadelní aplikace v kolaborativní imerzivní virtuální realitě; 2. Návrh výukového obsahu – divadelních scénářů; 3. Implementace aplikace a postupů do výuky; 4. Návrh metodiky kulturního a jazykového vzdělávání pomocí hraní divadla v kolaborativní imerzivní virtuální realitě.
Řešení bude designováno pro čínský kulturní areál, kde spatřujeme významný potenciál pro inovativně-imerzivní formu předávání kulturních kompetencí a jazykového vzdělávání.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info