Project information
Chronic non-communicable disease prevention tools: innovative approaches and tools for assessing child health and obesity risks (PRECOR)

Project Identification
TQ01000275
Project Period
9/2023 - 11/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
State Institute of Healthcare Prague - Vinohrady

Návrh projektu reaguje na aktuální společenské a ekonomické změny (covid-19, energetické krize aj.), které zprostředkovaně ovlivňují zdraví a životní styl obyvatel. Cílová populace jsou rodiny s dětmi s důrazem na problém obezity a aplikačním záměrem je vytvořit efektivní nástroje prevence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info