Project information

Innovation of the e-learning support for the course CJL08 Theory of Literature II (Inovace ELF CJL08)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1078/2023
Project Period
8/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovace e-learningové podpory kurzu CJL08 Teorie literatury II pro bakalářské studium v ELFu, a to směrem k posílení interaktivních prvků. Studující budou prostřednictvím ELFu pravidelně dostávat individuální zpětnou vazbu k dílčím pracím (shrnutí a reflexe teoretických textů). Pravidelná zpětná vazba k odevzdaným úkolům u studujících podpoří rozvoj interpretačních kompetencí a kritického myšlení i nácvik přesvědčivé argumentace a dovednosti tvořit teoretický text. Dále budou vytvořena fóra, kde budou studující moci klást dotazy a diskutovat s vyučujícími, se studentským asistentem a mezi sebou. Rovněž bude v ELFu vytvořen závěrečný test, pomocí kterého si studující na konci semestru ověří a upevní nabyté poznatky; tento test bude zároveň sloužit vyučujícím pro ověření znalostí studujících (jeho úspěšné složení bude podmínkou pro udělení zápočtu).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info