Project information
VZÁJEMNĚ II / Podpora mezioborových spoluprací mezi profesionály na poli galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, institucemi a živou kulturou (VZÁJEMNĚ II)

Project Identification
0313000114
Project Period
9/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt VZÁJEMNĚ II navazuje a rozšiřuje projekt VZÁJEMNĚ z roku 2022–2023. Cílem projektu zůstává meziinstitucionální spolupráce a rozvoj kompetencí profesionálů (pedagogů, doktorandů, studujících navazujícího magisterského a bakalářského studia na Katedře výtvarné výchovy PdF MU i externích kurátorů, umělců a lektorů). Základem projektu je síťování, propojení s praxí a zároveň vytvoření modelových edukačních situací.
Rozvoj kreativního učení bude nadále podpořen přednáškami, ale s větší akcentací na aktivizační metody zapojení jednotlivých účastníků jako jsou workshop a diskuse s umělci, edukátory a kurátory, zaměřující se na současné tendence ve zprostředkování umění spojeného s edukačním obratem. Oproti předchozímu projektu bude kladen větší důraz na komplexní vhled cílové skupiny studujících KVV PdF MU do jednotlivých procesů dramaturgie, realizace a produkce výstav s ohledem na jejich následné zprostředkování nejen v rámci galerijní edukace, ale také skrze teoretický text, rozhovor (např. podcast) nebo další popularizační formáty.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info