Project information
GEPROM Brain (GEPROM Brain)

Investor logo
Project Identification
CZ.01.01.01/01/22_002/0000533
Project Period
7/2023 - 6/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
ESSENCE LINE,s.r.o.

V rámci terapie neuropsychiatrických poruch je již delší dobu znám mnohdy zásadní vliv farmakogenetických polymorfismů na farmakokinetiku i farmakodynamiku psychofarmak.
Zatímco klinické konsekvence genových polymorfismů v oblasti biotransformace léčiv jsou již dobře známy, důsledky polymorfismů genů kódujících farmakoterapeutické cíle psychofarmak zatím do detailu objasněny nebyly, avšak již dosavadní data ukazují, že mohou mít zásadní vliv na účinnost a bezpečnost farmakoterapie v psychiatrii. Celogenomové asociační studie (GWAS) nicméně prokázaly přinejmenším v případě psychotických poruch biologickou sifgnifikanci pro odpověď na léčbu a nebo bezpečnostní profil alespoň některých z nich. Posledních pět let navíc nakumulovalo množství dat, které již umožní tyto poznatky využít přímo v diagnostice a léčbě. Předkládaný záměr si klade za cíl přenést tyto metody za hranice laboratorního výzkumu, tj. přímo do centra klinické praxe. Tohoto cíle chceme dosáhnout kombinací využití nové biočipové technologie s vyžitím psychiatrické genomiky a proteonomiky spolu s pokročilými metodami zpracování rozsáhlých dat a integrovat jejich výstupy do systému pro terapeutické rozhodování v psychiatrii. Tento přístup může v našich podmínkách zároveň znamenat technologický průlom v péči o duševní zdraví.
Projekt kombinuje tři základní přístupy:

  • Neuroproteonomiku,
  • Genomiku a - Pokročilou analýzu velkých dat a IT technologie.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info