Project information

Project information
Person Detection and Identification in Crowds by Aerial Footage (DIODAP)

Project Identification
VB02000062
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
GINA Software s. r. o.

Cílem projektu je vývoj a experimentální ověření postupu identifikace zájmových osob v davu. Identifikační postup bude založen na zpracování obrazových záznamů obličeje a postavy z letecké prospekce dronem a srovnání s komparativním záznamem osob získaným tradičními 2D dokumentačními postupy (portrétní fotografie, dokumentace postavy v předním pohledu ve standardním postavení, polostandardní fotografie mobilem) a pokročilými 3D záznamovými zařízeními (faciální skener Vectra XT, fotogrammetrická stanice). Součástí řešení bude ověření, zda srovnání záznamů osob podle nastaveného postupu, tj. identifikaci osob, lze provézt v reálném čase.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info