Project information

Project information
Research of Excellence on Digital Technologies and Wellbeing (DigiWELL)

Investor logo

Cílem projektu je výzkum a rozvoj možností bezpečného využívání ICT pro zlepšení wellbeingu. To zahrnuje identifikaci determinantů rizik a dopadů ICT na wellbeing, vývoj a aplikaci inovativních výzkumných a intervenčních metod, rozvoj prostředků umožňujících budování výzkumné infrastruktury pro sběr a diseminaci populačních dat souvisejících s wellbeingem. Cíle také povedou k rozvoji nabídky preventivních a intervenčních programů a budou směřovat k aplikovatelným výstupům včetně teoreticky a empiricky ověřených metodik, optimalizovaných a bezpečných rozhraní/aplikací pro sběr, získávání, zobrazování a diseminaci populačních dat využitelných při tvorbě zdravotních, vzdělávacích, a environmentálních politik, nástrojů pro personalizaci digitálních intervencí, které zlepší jejich efektivitu, user engagement a dosah/využití u znevýhodněných populací. Projekt DigiWELL plánuje aplikovat svoje výsledky ve spolupráci s ICT firmami (eHealth/mHealth), které budou spolupracovat na testování a vývoji různých eHealth prostředků (např. software v podobě mobilní aplikace, hardware v podobě biosenzorů, případně robotů) a vládními i neziskovými organizacemi, které jsou důležitými stakeholdery v oblasti ICT a wellbeingu (např. MŠMT, Digikoalice, Replug, Podané ruce a další). Dalším cílem projektu je zvýšení úrovně české psychologie a sociálních věd, které zatím nedosahují světové úrovně (viz výsledky Metodiky 2017+). Plánujeme výrazně posílit vědecké týmy v 8 českých institucích, vytvořit mezi nimi synergii, nově posílit spolupráci sociálních vědců, informatiků a statistiků, posílit mezinárodní dimenzi všech týmů a spolupracovat s nejlepšími zahraničními institucemi a univerzitami. Plánujeme také vzdělávat mladé vědce, kteří budou mít možnost spolupráce v mezinárodních týmech se špičkovými zahraničními univerzitami a budou moci využít vzdělávání a znalosti expertů napříč celým projektem.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info