Project information

Project information
Structures of spatial interactions: role of distance and spatial patterns

Investor logo
Project Identification
GA24-12009S
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt se věnuje hodnocení role vzdálenosti a alternativ prostorových vzorů ve výzkumu struktury prostorových interakcí na příkladech dvou rozdílných hierarchických úrovní. Podrobně analyzuje několik regionálních členění České republiky založených na origin–destination data (migrace, dojížďka nebo lokalizační data mobilních operátorů) a globální systém prostřednictvím dat o intenzitě letecké dopravy. Projekt se bude zabývat: (i) hodnocením míry vlivu center prostřednictvím funkce vzdálenosti, (ii) prostorovou organizací toků uvnitř konkrétních národních/globálních funkčních regionů, (iii) vztahy a interakcemi mezi centry. Koncepčně projekt vychází z teorie grafů a jejích metod, které umožňují identifikovat a analyzovat struktury v sítích založených na prostorových pohybech a rytmech chování obyvatelstva. Publikovány můžou být i metodicky příbuzné analýzy (příklady z jiných států), vždy ale musejí vycházet z dat o prostorových interakcích. Výsledky projektu budou prezentovány v mezinárodním kontextu, zejména ve kvalitních vědeckých časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info