Project information

Project information
Diagnostika a modelování plazmatu 7

Project Identification
MUNI/A/1541/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt Specifického vysokoškolského výzkumu má za cíl podpořit studenty postgraduálního oboru Fyzika plazmatu, a to formou jejich zapojení do vědecko-výzkumné činnosti, kterou se Ústav fyziky a technologií plazmatu, popř. jeho výzkumné centrum CEPLANT dlouhodobě zabývají. Díky tomu bude studentům umožněno účastnit se i mezinárodních platforem za účelem setkávání vědecké komunity (především konference a workshopy).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info