Project information
Involvement of the cannabinoid system in the regulation of cytochrome P450 enzymes in a preclinical model (CBCYP)

Project Identification
MUNI/LF-SUp/1365/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Endokanabinoidní systém (ECS) se podílí na regulaci mnoha fyziologických procesů a změna jeho aktivity je spojena s řadou onemocnění nejen centrálního nervového systému. Z tohoto pohledu se ECS jeví jako farmakologicky zajímavý cíl pro nová léčiva. Počet nových ligandů kanabinoidních receptorů, ale i klinické indikace již používaných kanabinoidů se velmi rychle rozšiřují a v budoucích letech lze předpokládat jejich významnější zastoupení v klinické praxi.
Stejně jako u jiných nových léčiv je standardní součástí preklinického testování i vliv na cytochromy P450 (CYP), nejvýznamnější enzymatický systém biotransformace léčiv, z důvodu zhodnocení možných lékových interakcí. CYP vykazují výraznou inter- i intraindividuální variabilitu, která je mimo jiné způsobena řadou endogenních faktorů včetně věku, pohlaví, ale i hladin hormonů či cytokinů. ECS ovlivňuje řadu fyziologických procesů včetně aktivity imunitního systému a cytokinů nebo tvorbu a uvolňování hormonů. Proto existuje předpoklad, že ECS může být významně zapojen i do endogenní regulace aktivity CYP. Tento typ vlivu na CYP však není v rámci standardní sady preklinických testů hodnocen.
Projektu umožní pomocí metod experimentální farmakologie získat pilotní data o možném zapojení ECS do regulace metabolické aktivity cytochromů P450 (CYP).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info