Project information

Project information
Role of fibrinogen in pediatric scoliosis surgery

Project Identification
MUNI/A/1600/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Tento projekt je zaměřen na problematiku profylaktického užití fibrinogenu u operací skoliózy u dětí. Hladina fibrinogenu se užívá jako prediktor krvácení, jeho nízká hladina je spojena s větší krevní ztrátou a je předpoklad, že optimalizace jeho hladiny předoperačně může mít vliv na velikost krevní ztráty během operace. V tomto projektu bude provedena analýza a statistické zpracování dat získaných během předchozího výzkumu zaměřenému na toto téma.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info