Project information
Follow-up study on the efficacy and suitability of the MindCare mobile app on the mental and physical health of cancer patients: a randomised controlled trial (MOÚ-MindCare)

Project Identification
MUNI/A/1494/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Podpora duševního zdraví pacientů s onkologickým onemocněním představuje jeden z hlavních pilířů komplexní onkologické péče. Pro jakoukoli léčbu obecně platí, že hledáme takové přístupy, které budou efektivní, a to s minimálními ekonomickými náklady a maximálním populačním dopadem a efektem na daný problém. Zvyšující se technická gramotnost populace, dostupnost internetu a „chytrých“ mobilních zařízení přinášejí medicíně nebývalé možnosti, jak zavádět do praxe metody v modu eHealth, které splňují právě zmíněná kritéria efektivní léčby. Cílem projektu je ověření účinnosti a vhodnosti tří on-line programů v podobě mobilní aplikace MOÚ-MindCare na duševní a tělesné zdraví onkologicky nemocných v rámci randomizované kontrolované studie. Program MindCare představuje převedení tří standardizovaných a běžně používaných programů na podporu duševního zdraví v komplexní onkologické péči do podoby mobilní aplikace určené pro tablety a chytré telefony.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info