Project information
Design and synthesis of water-soluble fluorescent labels for the detection of oligosaccharides by CE/MS

Project Identification
MUNI/A/1404/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Navrhovaný projekt se zabývá zaváděním vhodných substituentů zvyšujících rozpustnost ve vodě a vodních roztocích na nově vyvinuté skupiny fluoroforů. Připravené vodorozpustné fluorescenční značky budou posléze modifikovány pomocí „click chemie“ na deriváty hydrazinů nebo hydrazidů, které reagují s glykany za tvorby stabilních hydrazonů za mírných reakčních podmínek a poskytující vysoké výtěžky reakcí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info