Project information
New fluorescent labels for glycan analysis

Project Identification
MUNI/A/1428/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Navrhovaný projekt se zabývá modifikacemi nově vyvinutých fluoroforů pro jejich uplatnění v detekci glykanů uvolněných z glykoproteinů. Modifikace budou zaměřeny na tvorbu bočních řetězců fluorescenčních značek vhodně upravených pro snadnou reakci s glykany za mírných reakčních podmínek a poskytujících vysoké výtěžky reakcí. Primárně budou tyto boční řetězce převedeny na hydraziny nebo hydrazidy, které reagují s glykany za tvorby stabilních hydrazonů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info