Project information
Inovation of Chemistry Education at Faculty of Science Masaryk University Brno (Inovace chemie)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/07.0436
Project Period
5/2009 - 4/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Analytical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i.
Lachema, a.s.
Teva Czech Industries s.r.o.
Fosfa a.s.
Synthon, s.r.o.
PROVISCO CS s.r.o.

Cílem projektu je inovace studijních programů Chemie na PřF MU tak, aby jejich absolventi získali kvalitní odborné vzdělání a zároveň aby studium bylo dobrou přípravou pro potřeby trhu práce. Dojde k modernizaci a zkvalitnění výuky základních odborných chemických kurzů a laboratorních cvičení. Dále ve spolupráci s partnery projektu a podniky vytvoříme řadu dosud chybějících kurzů, které nabídnou studentům znalosti a dovednosti, jež jim po absolvování studia usnadní přechod do praxe. Budeme aktivněji než dosud napomáhat navazováním kontaktů mezi studenty a jejich potencionálními zaměstnavateli. Pravidelné průzkumy mezi studenty, absolventy a v podnicích umožní vznik zpětné vazby mezi obsahem výuky a potřebami trhu práce a studentů. Vzniknou manažerské a jazykové kurzy pro zaměstnance Ústavu chemie, které povedou ke zlepšení organizace výuky a odborné činnosti. Rozšíří se škála propagačních aktivit, jimiž budeme získávat nadané a perspektivní středoškoláky pro studium chemie na PřF MU.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info