Project information
Kulturní transfery v současné středoevropské divadelní režii. Možnosti aplikace konceptu „kulturních transferů“ jako analytické metody středoevropské divadelní praxe

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1672/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je prozkoumat koncept kulturních transferů, definovaný v 80. letech Michelem Espagnem a Michaelem Wernerem, ve vztahu k současné divadelní kultuře střední Evropy. Transferová metodologie je dosud užívána především jako nástroj k lingvistickým a translatologickým analýzám. V české teatrologii tento historicko-antropologický přístup dosud nebyl promýšlen ani/či aplikován při rozboru divadelních aktivit. V rámci předkládaného projektu se pokusíme na výzkumném materiálu vybraných inscenací současných českých nebo slovenských režisérů zhodnotit potenciální přínosy nebo naopak limity tohoto konceptu jako analytického přístupu. Jedním z výzkumných témat bude komparace konceptu kulturních transferů s histoire croisée (Michael Werner a Bénedicte Zimmermann) a s konceptem transkulturních dějin (např. Wolfgang Schmale). Výsledný publikační výstup v podobě odborné recenzované studie (SCOPUS) se stane součástí přípravy k podání žádosti o standardní grantový projekt (GAČR).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info