Project information
Aquaculture of the 21st century - modern, smart and environment-friendly (AMSE21)

Project Identification
QL24010170
Project Period
3/2024 - 12/2028
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.
Research Institute of Crop Production
BioFish, s.r.o.

Projekt se zabývá intenzivním chovem ryb s fokusem na management: A) moderní - patentové technologie, žádoucí synergické efekty vzniklé kombinací tradičních i nových postupů managementu vodního prostředí a přínos MAS selekce ve službách boje s nežádoucími patogeny, B) smart - aktivace pasivních chovatelský dat díky digitalizaci a umělé
inteligenci. Cíleno na včasné odhalování indikátorů onemocnění a na optimalizaci léčebných zákroků – přesný okamžik aplikace, vhodná dávka i délka jako cesta k zvýšení efektivity léčby a snížení nákladů i poškození ryb. Posouzení efektivity biosenzorů a čidel s dálkovým přístupem pro snížení závažných ztrát. C) ekologický - příprava
speciálních krmiv a koupelí s biologicky aktivními látkami z léčivých rostlin jako alternativy k současným profilaxně-kurativním látkám zatěžujícím ŽP.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info