Project information
Postoje učitelů hudební výchovy na ZŠ a SŠ v Maďarsku a na Slovensku k lidové hudbě II.

Project Identification
MUNI/A/1517/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Katedra hudební výchovy zaměřila v posledních letech svá empirická šetření (v rámci specifického výzkumu na KHV) na oblast aplikace lidové hudby do výuky ve vybraných evropských zemích. Východiskem se stal současný stav v českých základních a středních školách. Lidové písně tvoří důležitou součást hudební pedagogiky, i když jejich využívání má v současnosti jiný charakter než dříve. Po prvních poznatcích z českých škol si KHV předsevzala rozšířit informace o uplatnění lidové hudby ve výuce i v širším evropském kontextu. Český výzkum byl aplikován na podmínky hudebního školství ve Velké Británii a Nizozemsku a v loňském roce poprvé také v Maďarsku a na Slovensku. Na bázi empirických poznatků z těchto zemí budou v rámci sledované problematiky realizovány komparační studie.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info