Project information
Comparing Russian Foreign Language textbooks for Czech and German-speaking learners (A1–B1): A critical discourse and linguistic analysis

Project Identification
8J24AT012
Project Period
1/2024 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Innsbruck

Cílem projektu je:
1. Provést kritickou obsahovou analýzu vybraných učebnic ruštiny pro česky a německy mluvící studující (viz Výzkumný vzorek výše). Na základě provedené analýzy napsat společný odborný článek.
2. Provést jazykovou analýzu vybraných učebnice ruštiny pro česky a německy mluvící studující na úrovni fonetické, morfologické a syntaktické.
3. Na základě cílu 2 porovnat fonetické a gramatické jevy, které se vyskytují v učebnicích ruštiny pro česky a německy mluvící studující, vyvodit závěry ohledně způsobů uvedení a vysvětlení jazykového materiálu pro česky a německy mluvící studující.
4. Navázat odbornou spolupráci mezi Katedrou ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU a Institutem slavistiky UI.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info