Project information
Post-transcriptional regulation as the crucial plant gametophyte adaptation for early stress response

Investor logo
Project Identification
GA24-10653S
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Experimental Botany of the ASCR, v. v. i.

Hlavním cílem tohoto projektu je podrobně prozkoumat význam posttranskripční regulace pro zdatnost samčího gametofytu a jeho reprodukční schopnost vyrovnat se se suboptimálními podmínkami. Zejména se snažíme prozkoumat složitou regulační cestu translace->zpracování proteinů->vylučování proteinů->interakce samců a samic. Tato dráha 1) hraje důležitou funkci ve vývoji samčího gametofytu, 2) doplňuje a jemně moduluje předcházející transkripční regulaci genové exprese a 3) patří mezi první regulační úrovně aktivované během rané reakce rostlin na stres. K tomuto účelu budou využity dvě modelové rostliny - Arabidopsis thaliana a Nicotiana tabacum. Počáteční in silico analýza bude založena na našich předchozích rozsáhlých translatomických a sekvestromických souborech dat získaných na samčím gametofytu tabáku, nové rozsáhlé experimenty jsou navrženy v rámci tohoto návrhu, většina genetických a funkčních analýz a interakčních experimentů bude provedena na Arabidopsis.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info