Project information
Even plants can lose their sex drive: Exploring the links between hybridization, chromosomal reorganization and evolution of apomixis

Investor logo
Project Identification
GA24-11371S
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Rod Boechera (Brassicaceae) zahrnuje diploidní sexuálně se rozmnožující druhy, stejně jako allodiploidní a allotriploidní apomikty. U apomiktických rostlin byly popsány heterochromatické chromozomy spojené s apomixí. Díky svému malému genomu, blízké evoluční příbuznosti s huseníčkem a přirozeně se vyskytujícím diploidním sexuálním a diploidním apomiktickým liniím představuje rod Boechera jedinečný modelový systém pro studium genomických změn spojených s apomixií. Pokročilé sekvenování dlouhého čtení společně s novými algoritmy sestavování genomových sekvencí, umožňují telomere-to-telomere sekvenování, včetně čtení komplexních (peri)centromerických oblastí. Navrhujeme analyzovat Boechera genomy s použitím sekvenování dlouhých čtení, doplněné o cytogenomické a epigenetické analýzy, s cílem pochopení vztahů mezi hybridizací, reorganizací chromozomů a evolucí apomixie. Tento projekt prohloubí naše poznání o genomické struktuře a evoluční dynamice apomiktických genomů v rodu Boechera. To položí základ pro pochopení obecných molekulárních mechanismů vedoucích k expresi apomixie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info