Project information

Project information
New technologies for translational research in pharmaceutical sciences /NETPHARM (NETPHARM)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.01.01/00/22_008/0004607
Project Period
3/2024 - 2/2028
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Faculty of Pharmacy in Hradec králové

Tématem projektu je využití moderních vývojových přístupů při objevování nových léčiv i studiu léčiv již zavedených do klinické praxe s hlavním zaměřením na aplikaci pokročilých technologií farmaceutických, chemických či biomedicínských věd. Cílem je využívat inovativní technologie, přístupy a experimentální modely farmaceutických věd v translačním výzkumu pokročilých terapií nebo nano/formulací. Projekt je zaměřen na inovativní terapie zejména u zranitelných subpopulací pacientů, jako jsou těhotné ženy, farmakorezistentní pacienti, obézní a steatotičtí pacienti, geriatričtí pacienti nebo pacienti se selháním eliminačních orgánů

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info