Project information
Selectively modified betaglucans as immunoactivatory carriers of anticancer drugs for the treatment of colon cancer

Project Identification
NW24-03-00331
Project Period
5/2024 - 12/2027
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno
Tomas Bata University in Zlín

Karcinomy kolorekta jsou světově jedněmi z nejběžnějších malignit. Jejich léčba obvykle spočívá v kombinaci chirurgického odstranění tumoru a následné chemoterapii, často za pomoci oxaliplatiny. Naopak imunoterapie za pomocí immune-checkpoint inhibitorů je v současnosti indikována pouze u malé části pacientů s microsatellite instability-high (MSI-H) nebo mismatch repair deficient (dMMR) tumory. Navrhovaný projekt si proto klade za cíl otestovat nové imunoterapeutické postupy ve formě precizně modifikovaných betaglukanů jako imunostimulačních nosičů oxaliplatiny pro léčbu MSS (microsatellite stable) or pMMR (proficient mismatch repair) nádorů kolorekta. Na rozdíl od klasické imunoterapie, betaglukany aktivují jak vrozenou, tak adaptivní imunitu a mohou reaktivovat imunitní odpověď organismu v prostředí nádoru. Jejich účinky se tak mohou projevit i u malignit kde klasická imunoterapie není efektivní. Využití betaglukanů je ovšem v současnosti omezeno absencí vhodných metod pro jejich cílené modifikace. V projektu proto plánujeme využít naši patentovanou metodu, speciálně vyvinutou pro řízené a vysoce selektivní modifikace polysacharidů, tak, aby došlo k zachování či zesílení imunostimulačních vlastností betaglukanů a zároveň mohlo dojít k navázání oxaliplatiny. Vzniklé konjugáty tak budou vykazovat jak imunostimulační, tak cytostatické účinky. Dále, protože interakce betaglukanů s receptory na povrchu makrofágů iniciují jejich fagocytózu a transport do lymfatických uzlin, navržené nosiče mají potenciál zacílit působení oxaliplatiny do oblastí s nejčastějším výskytem metastáz. Pro dosažení co nejrelevantnějších výsledků budou připravené konjugáty testovány jak na pokročilých orthotopických zvířecích modelech, které dobře vystihují vznik metastáz a progresi nádorů u člověka a dovolují zároveň také studovat roli imunitního systému, tak pomocí xenograftů získaných resekcí u pacientů s adenokarcinomem tlustého střeva.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info