Project information
Hodnotově postojová složka ve výuce školního dějepisu

Project Identification
MUNI/C/0057/2024
Project Period
3/2024 - 2/2025
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Výzkumná studie se soustředí na hodnotově postojovou složku dějepisného vzdělávacího obsahu. Prostřednictvím přímého pozorování výuky dějepisu na druhém stupni základních škol chce vyzdvihnout její důležitost v rámci poslání a úkolů školního dějepisu, ale také její roli při kultivaci historického vědomí. Za cíl si klade analyzovat nástroje explicitně či implicitně extrahující hodnotově postojovou složku vzdělávacího obsahu a prostřednictví kategorií historického vědomí podle H. J. Pandela definovat jejich blízkost k hodnotově postojové rovině dějepisného obsahu. Výstupem se předpokládá hodnotově postojová analýza jednotlivých kategorií historického vědomí, která bude učitelům nápomocná při získávání této afektivní složky z dějepisného vzdělávacího obsahu a tím pádem také celková kultivace historického vědomí, k němuž výuka školního dějepisu směřuje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info