Project information
Lesní biotopy Gruzie v environmentální perspektivě EU – pilotní projekt (Lesní biotopy Gruzie)

Project Identification
24 - PKVV - 002
Project Period
2/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Foreign Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Ilia State University

Gruzie je perspektivní země, která z postsovětských kavkazských zemí vykazuje nejvýraznější euroatlantické směřování. V březnu 2022 Gruzie oficiálně požádala o přistoupení k EU, Evropská rada následně doporučila udělit zemi status kandidátské země. V rámci gruzínské environmentální politiky a legislativy je nezbytné mít při vstup do EU implementovanou směrnici 92/43/EEC (o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichu a planě rostoucích rostlin) a relevantní národní biotopovou klasifikaci. Tento krok slouží k vytvoření systému lokalit evropského významu sítě Natura 2000 podle jednotných principů společenství. Cílem projektu je všestranně prohloubit spolupráci Ústavu ekologie Ilia státní university (Tbilisi) a Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy university (Brno) a posílit znalosti a kompetence v ekologickém výzkumu a vzdělávání. Výstupy projektu budou: 1) Biotopové manuály pro vybrané lesní biotopy Gruzie podle standardů Evropské unie (EU) a směrnice 92/43/EEC. 2) Převodníky mezi gruzínskými a evropskými systémy klasifikace biotopů a návrh kategorizace ohroženosti pro biotopy zpracované v manuálech. 3) Společná biotopová a vegetační terénní cvičení v Gruzii. 4) Seminář (workshop) zaměřený na teorii a praxi evropských biotopových systémů. 5) Krátkodobá stáž gruzínských kolegů na partnerském ústavu v České republice zaměřená na výzkum biotopů a jeho využití v pedagogické a odborné praxi. Použité robustní datové rámce a formalizované metody budou přenosné na další biotopy Gruzie. Všechny části projektu budou vykonány společně zástupci partnerských institucí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info