Project information
Dříci z Koňskeho něba. Traditional belt making and extinct handicraft whip production on the Moravian-Silesian border (Tradiční řemenářství)

Project Identification
38157/2024 ORNK/TLK-A
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Publikace je zaměřena na specifickou rukodělnou řemenářskou výrobu, která se v průběhu 19. století etablovala v konkrétní lokalitě a během krátkého období se zásadně podílela na výrazném přetvoření venkovské komunity. Východiskem je dlouholetý cílený terénní i archivní výzkum věnovaný „řemenářské“ obci Metylovice, který vytvořil předpoklady k zpracování analýzy vlivu specifické rukodělné výroby na formování a proměnu konkrétního venkovského společenství v širším historickém a etnologickém kontextu. Publikace analyzuje etablování vyhraněné rukodělné specializace v konkrétní vesnici a jejím podílu na transformaci sociální struktury, hospodářské situace i každodenního života včetně festivit. Proměna života Metylovicích spočívala především v tom, že výroba zůstala lokálně uzavřená, rozšiřovala se pouze v rámci vesnice a společenské transformace se týkaly téměř všech vrstev venkovské society. Nové sociální a ekonomické vazby mnoha členů venkovské komunity se provázaly se specializovanou výrobou a také s jednotlivými většími i menšími živnostmi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info