Project information

Geometric Analysis

Investor logo
Project Identification
GA201/93/2245
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Ministry of Defence of the CR
Silesian University Opava

Projekt je zaměřen na výzkum v interdisciplinární oblasti na rozhraní diferenciální geometrie, topologie, analýzy a matematické fyziky (geometrická analýza). Jeho cílem je přispět k řešení těchto problémů: - geometrická struktura globálních variačních funkcionálů pro pole a podvariety (inverzní variační problém, reducibilita řádu lagrangiánu, triviálnost) - geometrická struktura obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic (struktura rovnic, reprezentovaných konexemi, metody integrace, kohomologické metody a problém reprezentace nulové křivosti, variační bikomplex, problém formální integrability, algoritmizace - Maple) - problémy matematické fyziky (zákony zachování v obecné teorii relativity a teorii poli, problémy geometrického kvantování).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info