Project information
Differential and functional - differential equations

Investor logo
Project Identification
GA201/96/0410
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Mathematics of the ASCR, v. v. i.
Brno University of Technology

Budou studovány kvalitativní vlastnosti lineárních i nelineárních diferenciálních rovnic a systémů a rovněž funkcionálně-diferenciálních rovnic. Vyšetřovány budou okrajové úlohy pro tyto rovnice a asymptotické vlastnosti řešení. Pozornost bude věnována užití algebraických a geometrických metod včetně teorie funkcionálních rovnic.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info