Project information

Universal learning design - innovation in interpreting and communication services (ComIn)

Cílem projektu je inovace studijních programů akreditovaných na Masarykově univerzitě, tak aby byly aplikovány vzdělávací standardy označované "universal learning design" pro cílovou skupinu osob se sluchovým postižením a s omezenou komunikační schopností. Navrhované didaktické inovace jsou modulárními, založené na uplatnění informačních technologií, a prostupují všemi programy MU.


Projekt zahrnuje:

  • vytvoření modulu výuky českého znakového jazyka a tlumočnictví na MU;
  • vytvoření slovníku českého znakového jazyka online a knihovny videomateriálů pro mluvčí českého znakového jazyka;
  • rozšíření dispečinku tlumočnictví ČZJ pro sluchově postižené o modulární službu online;
  • vytvoření modulární podpory pro studenty se specific. poruchami učení včetně psychologického, logopedického a technologického servisu;
  • vytvoření kurzů komunikace s osobami se sluchovým, dyslektickým a dysgrafickým postižením a kurzů pro studenty, kteří mají projektové moduly využívat.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info