Project information

Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/12.0050
Project Period
11/2009 - 10/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Charles University
Palacký University, Olomouc

Předkládaný projekt navrhuje sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bude s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále budou vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult. Cílová skupina, kterou tvoří pedagogové a studenti lékařských i zdravotnických oborů, bude seznámena s podstatou a nástroji dostupnými v síti MEFANET prostřednictvím školících seminářů a konferencí, ke kterým budou jako aktivní přispěvatelé přizváni také odborníci z fakultních nemocnic a dalších specializovaných klinických pracovišť. Projekt povede ke zintenzivnění spolupráce, předávání dobré praxe a zkušeností mezi institucemi, které přirozeně vstupují do procesu vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info