Project information

Podobnostní vyhledávání s konstantní škálovatelností (SIM-SCALE)

Investor logo
Project Identification
GPP202/10/P220
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Keywords
similarity search; multimedia; data structures; peer-to-peer

Díky rozmachu digitálních záznamových zařízení produkuje lidstvo stále více elektronických dat. Tento nárůst se netýká pouze samotného objemu dat, ale také rozmanitosti datových typů. Protože nová data často vyžadují nové postupy zpracování a vyhledávání v nich, je věnováno nemalé úsilí oblasti tzv. podobnostního vyhledávání. Doposud ale nebyl navržen vyhledávací mechanismus, který by byl obecný, dostatečně efektivní a zejména škálovatelný - tedy použitelný pro velké objemy dat. Cílem projektu je nalezení univerzálních a efektivních datových struktur pro podobnostní vyhledávání, které by měly, ideálně, konstantní vyhledávací náklady vzhledem k rostoucímu objemu zpracovávaných dat. Výzkum bude vycházet z našich zkušeností v této oblasti a bude sledovat tyto dvě linie: 1) rekurzivní dělení metrického prostoru pomocí fixní množiny pivotů a 2) kombinace několika ortogonálních indexů. Navržené vyhledávací techniky budou implementovány, testovány na reálných datech a použity pro vytvoření několika vyhledávacích systémů, mj. na databázi mající stovky milionů digitálních obrázků.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info