Publication details

Hlavní typy depozičního prostředí glacifluviálních sedimentů v předpolí kontinentálního ledovce mezi Sokolským hřbetem a Zlatohorskou vrchovinou na Jesenicku

Authors

HANÁČEK Martin

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Příspěvek pojednává o morfologické predispozici, faciálních a petrograficko-provenienčních charakteristikách terminoglaciálních kuželů a výplavových plošin, které vznikly během pleistocenního kontinetálního zalednění v depresi mezi Sokolským hřbetem a Zlatohorskou vrchovinou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info