Publication details

DMD/BMD a kardiologické souvislosti Elektro- a mechano-biologie kardiomyocytů

Title in English DMD/BMD in view of cardiology, electro- and mechano-biology of cardiomyocytes
Authors

PEŠL Martin VONDRÁČEK Petr AĆIMOVIĆ Ivana KOŠKOVÁ Stanislava VRBSKÝ Jan DVOŘÁK Petr MELI Albano

Year of publication 2012
Citation
Description Dědičná onemocnění se změnami dystofinového genu jsou přenášena všemi buňkami zasažených pacientů. Mladí muži jsou tímto závažným onemocněním postižení na mnoha úrovních. Avšak i u žen "přenášejících" genetickou změnu se mohou vyvinout srdeční potíže. Na konferenci o DMD/BMD jsme zejména chtěli přiblížit kardiologickou problematiku onemocnění. Svalová dystrofie se vyznačuje postupnou progresí postižení kosterního svalstva, je známo že se jedná majoritně o mechanicko-imunitní poškození. Doposud není u člověka detailně prozkoumán mechanizmus, který u této způsobuje již koncem pubescence srdeční hypertrofii, remodelaci a následně dilataci směřující k srdečnímu selhání. Kardiomyocyty jsou nahrazovány fibrotickou a tukovou tkání, což má za následek změny v srdeční elektrofyziologii a mechanice srdečního stahu. Každý pacient s potvrzenou, nebo zvažovanou DMD/BMD by měl mít bez odkladu iniciální kardiologické vyšetření v době vyslovení základní diagnózy. Nezbytná je pravidelná monitorace srdečního pulsu a krevního tlaku během kontrol a jejich adekvátní terapie umožňuje oddálení srdečního selhání. Diagnosticky je vhodné echokardiografické sledování. V anglosaské literatuře je doporučováno každoročně, nebo maximálně á 2 roky. Vzhledem k četným deformitám hrudníku a obtížnému ultrazvukovému vyšetření je vhodné v případě nejasnosti ohledně srdeční funkce a morfologie doplnění magnetické resonance srdce. Na animálních (MDX). Je možné zkoumat model lidského onemocnění, ale například také efekt transplantace myoblastů. Jejich terapeutický potenciál u člověka byl doposud omezen specifickou imunitní odpovědí příjemce (Karpati et al., 1993, Skuk et Tremblay, 2000). Omezení je dáno také odlišnou elektrofyziologií a mechanikou animálního srdce jako komplexního orgánu. Novou možností poznání svalových dystrofií je in vitro modelování. Významný pokrok v molekulární a buněčné biologii umožňuje poznat onemocnění na úrovni jednotlivých buněk. Zejména se otevřela celá nová kapitola tzv. indukovaných pluripotentních buněk (iPS S. Yamanaka, Nobelova cena 2012). Je možné z dospělých buněk (např. kůže) zpět vytvořit-indukovat "nezralé" a tedy tvárné buňky. Z nich můžeme řízeným procesem vytvořit buňky srdeční, ale také nervové nebo imunitní. Tyto buňky je možné dále studovat a překonat tak nevyhnutelné nedostatky animálních modelů (MDX). Je možné sledovat elektrické a mechanické vlastnosti buněk, stejně tak jako změny v jejich metabolismu a expresi genů. Díky tomu se otvírá nová možnost například testovat vliv již používaných a potencionálních léčiv. Animální studie naznačují důležitost dějů souvisejících s metabolismem vápníku na sarkoplazmatickém retikulu. Právě nově dostupné technologie otevřely cestu k dalšímu studiu v této oblasti, tak aby bylo možné zpomalit, nebo zabránit srdeční selhávání, nejen u nemocných se svalovou dystrofií.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info