Publication details

Atlas minerálů

Title in English Atlas of minerals
Authors

VÁVRA Václav ŠTELCL Jindřich LOSOS Zdeněk

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Výuková pomůcka Atlas minerálů obsahuje základní informace o důležitých minerálech a je připojen soubor originálních fotografií ze světových i českých lokalit. Atlas je pomůckou při studiu minerálů, zejména při jejich poznávání. Řazení atlasu je abecední nebo podle mineralogického systému. Ve vztahu k výuce na MU je pomůcka určena studentům předmětů PřF:G3121, G3121k Poznávání minerálů a hornin, PřF: G1061, G1061k Mineralogie, PřF:G7541, G7541k Mineralogická krystalografie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info