Publication details

Poznámka k zahájení řízení o pozemkových úpravách v územích s nedokončeným scelovním jako povinnosti pozemkového úřadu

Title in English Note to the initiation of land consolidation in areas with unfinished consolidation as obligations Land Office
Authors

PRŮCHOVÁ Ivana

Year of publication 2012
Type Article in Proceedings
Conference Nečinnost ve veřejné správě, Sborník z 6. letní mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 23. až 24. června 2011 v Kroměříži
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Field Law sciences
Keywords land consolidation; administrative management; area with unfinished consolidation; inaction in public administration
Description The paper is devoted to the management of land consolidation with an emphasis on cases where the land office in specific situations such proceedings shall commence. The situation is demonstrated by the cases which relate to the territory in early coupage.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info