Publication details

Poznámky ke lhůtě k podání návrhu na soudní přezkoumání opatření obecné povahy po novele soudního řádu správního zákonem č. 303/2011 Sb

Title in English Notes to the deadline for the application for judicial review of the actions of a general nature , after the amendment of the Administrative Procedure Act No. 303/2011 Coll.
Authors

PRŮCHOVÁ Ivana

Year of publication 2012
Type Article in Proceedings
Conference Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.).
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Field Law sciences
Keywords Measures of general nature; judicial review; period.
Description This paper concerns the amendment of the Civil Procedure Code Act No. realized 330/2011 Coll. It focuses on the consideration of the possible effects of changes within the review of the measures of a general nature in the Czech legal order.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info