Publication details

Neoadjuvantní chemoradioterapie v léčbě lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta: výsledky z jednoho centra

Authors

SVOBODA Marek KOCÁKOVÁ Ilona FABIAN Pavel GOMBOŠOVÁ Jana PRINC Denis SLAMOVÁ Lenka SYPTÁKOVÁ Blažena POSPÍŠIL Petr SIROTEK Lukáš ŠEFR Roman EBER Zdeněk STANÍČEK Jaroslav SLABÝ Ondřej ŠLAMPA Pavel VYZULA Rostislav

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description V roce 2010 představovala v České republice absolutní incidence nádorů rekta a rektosigmatu 3228 pacientů. Lokálně pokročilé onemocnění tvoří přibližně 40-50 % všech diagnostikovaných nádorů v této lokalitě a jeho léčba musí zohledňovat specifické anatomicko-topografické a biologické aspekty tohoto onemocnění.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info