Publication details

Vyhledávání a sledování klonů s mutací TP53 v chronické fázi myeloproliferativních neoplazií (MPN)

Investor logo
Authors

KUBEŠOVÁ Blanka PAVLOVÁ Šárka KABÁTHOVÁ Jitka ADAMCOVÁ Kristýna MALČÍKOVÁ Jitka KISSOVÁ Jarmila PENKA Miroslav MAYER Jiří DOUBEK Michael KRALOVICS Robert POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info