Project information

Project information
Nové klinické a diagnostické přístupy u hematogických malignit (NoKliDiPřiHeMa)

Project Identification
MUNI/A/0723/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hematologické malignity patří k poměrně běžným nádorovým onemocněním. Svým rychlým a agresivním průběhem významně ovlivňují postiženého jedince i jeho okolí. Cílem onkologické péče je proto nejlépe úplné vyléčení onemocnění nebo alespoň navození dlouhodobé remise a navrácení pacienta k běžnému životu. Je proto důležité onemocnění včas a dobře rozpoznat, diagnostikovat a také léčit.
V dnešní době je hodně diskutována a zaváděna do praxe tzv. personalizovaná medicína, která posuzuje všechny faktory ovlivňující efekt dané terapie. To umožňuje vybrat pacientovi léčbu přímo „na míru“ s minimem vedlejších účinků. Intenzivní léčba s sebou však přináší také komplikace, nejčastěji infekčního charakteru. I zde je velmi důležité včas a dobře určit původce infekce a začít s léčbou, aby nedošlo k ohrožení života nemocného. Infekce jsou totiž častější příčinou úmrtí hematoonkologických pacientů než onemocnění samotné.

Publications

Total number of publications: 50


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info