Publication details

Účinnost a snášenlivost léčby perorálním vinorelbinem den 1 a den 8 v kombinaci s karboplatinou u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)

Title in English The efficacity and tolerance of treatment with oral vinorelbin day 1 and 8 in combination with carboplatin in patients with advanced non-small cell lung cancer
Authors

SKŘIČKOVÁ Jana VENCLÍČEK Ondřej KADLEC Bohdan JANÁSKOVÁ T. KOLEK V. CHALUPA J. GRYGÁRKOVÁ I. TOMÍŠKOVÁ Marcela ROUBEC J. ČOUPKOVÁ H. JAKUBÍKOVÁ Lenka ŠPELDOVÁ Jana

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description In 259 patients with advanced (stage IV - 50.2%, stage IIIB 37.5%, stage III A 12.4%) treated with oral vinorelbin day 1 and 8 in combination with carboplatin, the treatment was safe and well tolerated in all morphological types of NSCLC.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info