Publication details

c-Myb-řízená deregulace MAPK p38 a JNK: potenciální mechanismus rezistence nádorových buněk kolorekta k cytotoxickým agens

Investor logo
Authors

PEKARČÍKOVÁ Lucie KNOPFOVÁ Lucia ŠMARDA Jan

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Zvýšená hladina proteinu c-Myb v kolorektálních karcinomech (CRC) je spojována se špatnou prognózou pacientů. Cílem naší studie bylo objasnit roli proteinu c-Myb v kontrole přežívání/smrti buněk kolorektálního karcinomu po vystavení cytotoxickým látkám (cisplatině a doxorubicinu). Výsledky měření buněčné viability pomocí průtokové cytometrie ukázaly, že protein c-Myb snižuje citlivost buněk CRC k cisplatině a doxorubicinu. V buňkách se zvýšenou hladinou proteinu c-Myb jsme detekovali zvýšenou hladinu fosforylovaných forem MAPK p38 a c-Jun. Užitím specifických inhibitorů MAPK p38 a JNK jsme zjistili, že c-Myb-dependentní aktivace MAPK p38 je zodpovědná za nižší citlivost CRC k cisplatině a c-Myb-řízená JNK/c-Jun signální dráha se částečně podílí na lepším přežívání buněk CRC po expozici cisplatině.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info