Publication details

Metodou RT-qPCR k predikci vývoje chronické lymfocytární leukémie (CLL)

Authors

JURČÍČKOVÁ Zuzana MÁDROVÁ Hana LIBRA  PLEVOVÁ Karla TICHÝ Boris BRYJA Vítězslav POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info