Publication details

Zinek rezistentní pc-3 linie: expresní a imunocytochemická analýza vybraných genů korespondujících s metabolizmem a transportem zn2+ iontů

Authors

AXMANOVÁ Martina HOLUBOVÁ Monika GUMULEC Jaromír SZTALMACHOVÁ Markéta POLANSKÁ Hana BALVAN Jan HUDCOVÁ Kristýna RAUDENSKÁ Martina KIZEK René MASAŘÍK Michal

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Pro analýzu vlivu zvýšené koncentrace zinečnatých iontů v nádorově změněných buňkách jsme vytvořili zinek rezistentní buněčnou linii. Tato linie byla odvozena a vyselektována z wild type (wt) PC 3 prostatické buněčné linie (agresivní karcinom). Zaměřili jsme se na expresní a imunocytochemickou analýzu genů, které úzce souvisí s transportem a metabolizmem zinečnatých iontů. Konkrétně se jednalo o metalothionein (MT), kovy regulující transkripční faktor (MTF-1) a zinkové transportéry ZnT-1 a ZIP1.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info