Project information

Analýza apoptózy u zinek rezistentních buněčných linií

Project Identification
MUNI/C/0965/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Zinečnaté ionty jsou významnou strukturální komponentou, působí jako regulační substance řady kaskád a jsou součástí širokého spektra enzymů. Velmi významně se zinečnaté ionty uplatňují v patogenzi tumorů prostaty. Prostatické buňky jsou svým vztahem k zinečnatým iontům unikátní. Fyziologicky dochází v prostatě až k desetinásobné akumulaci těchto iontů. Nádorově změněná tkáň však schopnost akumulace zinku postrádá a jeho koncentrace se výrazně snižuje.
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření zinek rezistentních linií, které budou odvozeny a vyselektovány z nádorových a nenádorových buněk prostaty. Tyto zinek rezistentní linie budou dále charakterizovány a bude u nich stanovena míra exprese vybraných genů regulujících apoptózu a srovnány se standardními wild type liniemi.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info