Publication details

Evaluation of University Students Educated by Various Forms of e-Learning Using Technology and Internet

Authors

MIKULÍK Vít

Year of publication 2011
Type Article in Proceedings
Conference XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process
Citation
Keywords e-learning
Description Článek je ve své úvodní části zaměřen na obecnou charakteristiku e-learningu. Mimo jiné definuje pojem pro účely příspěvku. Přestože zaměření je převážně na matematiku, většina uvedených jevů platí obecně i pro další vyučo-vací předměty. Ve druhé části článek popisuje fenomén elektronického zkoušení studentů. Analyzuje současný stav této problematiky. Následující část příspěvku pak vychází ze zkušeností autora, jeho kolegů i rozhovorů se studenty. V této poslední části jsou uvedeny různé názory, zkušenosti a návrhy týkající se daného tématu, které se mohou stát podnětem pro všechny, kteří s problematikou elektronického zkoušení studentů přijdou do styku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info