Publication details

Systém hospitační a kontrolní činnosti ředitele školy, plán kontrol a hospitací

Title in English The observation and control of the Director of the school, schedule inspections and observations
Authors

PLUCKOVÁ Irena

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Závěrečná práce zpracovává problematiku systému hospitační a kontrolní činnosti ředitele školy. který je vrcholným managerem organizace. Její zaměření je orientováno především na kontrolu a hodnocení vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, jakožto zdroje jejich autoevaluace, stejně jako celkové evaluace školy, kde jsou ředitel, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci tvůrci klimatu a image školy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info